דף הבית ביטוח ביטוחים שרותים נוספים צרו קשר
רמי דוד סוכנות לביטוח - ביטוח אישי וישיר
 

ביטוחים

ביטוח חיים :
ביטוח כללי (אלמנטרי) :
ביטוח רכב
משאיות נגררים ומלגזות
חברות שמירה
אחריות מקצועית
ביטוח עסק
ספורט אתגרי
אחריות המוביל
ביטוח בריאות :
ביטוח סיעודי :
כרטיס אשראי חוץ בנקאי
סרטונים
חוות דעת
מנוע לאיתור חסכונות פנסיונים
טוב לי בקבע
הטבות מס
ביטוח מקיף אונליין
קופונים
מועדון המיליון
ביטוח רכב מקיף וחובה אונליין
תביעות גוף ביטוחיות ?! תביעות על רשלנות רפואית
שנה טובה
גיוס סוכנים
מחשבון ביטוח משכנתא
פיננסים ושרותים נוספים
פרופיל העסק
מאמרים
   
  קשר ישיר
Undefined  -
Undefined  -
רמי דוד - בעלים
רחל  - מח' תביעות
יפית  - חיים/עסקים
קורל  - חתמת רכב
נימה  - קשרי לקוחות
ורוניקה  - קשרי חוץ
ישי  - פיתוח עסקי
 

ביטוח כללי (אלמנטרי)

ביטוח רכב

ביטוח צד ג'

 

פוליסת ביטוח צד ג' מכסה את בעל הרכב / המבוטח ומי שמורשה לנהוג ברכב לגבי נזקים שנגרמו לצד שלישי כתוצאה משימוש ברכב ובאשמת נהג הרכב.

בפוליסה נקוב גבול האחריות שמשמעותו: חברת הביטוח תשא בנזקים
המכוסים על פי תנאי הפוליסה עד לסכום הנקוב כגבול האחריות.

בפוליסת ביטוח רכב צד ג' ישנה גם השתתפות עצמית בקרות מקרה הביטוח, נהוג בדרך כלל (על פי בחירת המבוטח) לבטל את ההשתתפות העצמית בתוספת תשלום לפרמיה שנתית.

ההשתתפות העצמית תבוטל רק במידה והנזק (כל ההוצאות כתוצאה מהנזק לרבות
שכר טרחת שמאי) הנגרם לצד ג', יעלה על גובה ההשתתפות העצמית המקורית.

נהוג לרכוש פוליסת ביטוח צד שלישי יחד עם שרותי דרך וגרירה, תיקון שבר שמשות, רדיו חליפי. תוספות אלו אינן מכוסות בתנאי הפוליסה לפי החוק. על המבוטח לבדוק האם הן כלולות בפוליסה וניתנות בחינם, או שאולי יש דרישה להוסיף תשלום נוסף לפרמיה, כדי לכסות אותן מבחינה ביטוחית.

גם בעת בביטוח צד ג' התעריפים ותנאי הביטוח שונים בין כל
חברות הביטוח.

                                רמי דוד - סוכנות לביטוח - צור קשר - ביטוח רכב

 המרכז הארצי לביטוח רכב

עיצוב: וריטק