דף הבית ביטוח ביטוחים שרותים נוספים צרו קשר
רמי דוד סוכנות לביטוח - ביטוח אישי וישיר
 

ביטוחים

ביטוח חיים :
ביטוח כללי (אלמנטרי) :
ביטוח רכב
משאיות נגררים ומלגזות
חברות שמירה
אחריות מקצועית
ביטוח עסק
ספורט אתגרי
אחריות המוביל
ביטוח בריאות :
ביטוח סיעודי :
כרטיס אשראי חוץ בנקאי
סרטונים
חוות דעת
מנוע לאיתור חסכונות פנסיונים
טוב לי בקבע
הטבות מס
ביטוח מקיף אונליין
קופונים
מועדון המיליון
ביטוח רכב מקיף וחובה אונליין
תביעות גוף ביטוחיות ?! תביעות על רשלנות רפואית
שנה טובה
גיוס סוכנים
מחשבון ביטוח משכנתא
פיננסים ושרותים נוספים
פרופיל העסק
מאמרים
   
  קשר ישיר
Undefined  -
Undefined  -
רמי דוד - בעלים
רחל  - מח' תביעות
יפית  - חיים/עסקים
קורל  - חתמת רכב
נימה  - קשרי לקוחות
ורוניקה  - קשרי חוץ
ישי  - פיתוח עסקי
 

ביטוח כללי (אלמנטרי)

ביטוח רכב

שיעבוד פוליסה לביטוח רכוש

מה זה שיעבוד בפוליסה לביטוח רכוש?
כאשר בנק או גוף פיננסי אחר מלווה סכום כסף לאדם או לחברה עליו לקבל ביטחונות כנגד הסכום שהלווה. הביטחונות הם ערבויות לטובת המלווה, המיועדים למקרה בו הלווה לא יוכל להחזיר את ההלוואה מסיבה כלשהי. לדוגמא: ערבים מתחייבים בחתימתם להחזיר לבנק את חובו של הלווה, במקרה שהוא אינו פורע את חובו מסיבה כלשהי.

דרך אחרת להבטחת כספו של הבנק, הינה שימוש ברכוש שבגינו ניתנה ההלוואה (דירה, מכונית או מכונות במפעל) כבטוחה כנגדה. הרכוש יכול להוות בטוחה טובה למדי עבור המלווה כל עוד הוא קיים ושלם. מאידך, אירוע שיגרום לאובדן הרכוש כגון: שריפה, רעידת אדמה וכד' מבטל למעשה את קיום הבטוחה עבור המלווה. כדי למנוע מצב כזה מחייב הבנק את הלווה לבטח את הרכוש (המהווה בטוחה) כנגד סיכונים נפוצים (אש, התפוצצות, נזקי טבע וכד') ולהוסיף בפוליסה סעיף שיעבוד לטובתו.

משמעות סעיף השיעבוד
משמעות סעיף השיעבוד היא שבקרות נזק (מלא או חלקי) לרכוש, תגמולי הביטוח (על פי תנאי הפוליסה) ישולמו למלווה עד לגובה הסכום אותו חייב לו הלווה. במקרה שתגמולי הביטוח עבור הנזק גבוהים מסכום ההלוואה, זכאי המבוטח, כלומר הלווה, לקבל את יתרת הסכום.
סעיף השיעבוד כולל התחייבות של חברת הביטוח לא לבטל את הפוליסה טרם מועד סיומה וטרם תימסר למלווה (בדרך כלל הבנק) הודעה של 30 יום מראש. כמו כן, אם הלווה אינו משלם את דמי הביטוח וחברת הביטוח רוצה לממש את זכותה לביטול הביטוח, רשאי המלווה (הבנק) להמשיך ולשלם את דמי הביטוח כדי שהפוליסה תישאר בתוקף.

מה עושים במקרה של נזק לרכוש המשועבד?
במקרה של נזק לרכוש יש עניין לכל הצדדים להשיבו למצב תקין. לפיכך נהוג שהבנק בודק את מהות הנזק ואת המשך יכולתו של הלווה לפרוע את ההלוואה, וממציא לחברת הביטוח כתב שחרור מהשיעבוד לגבי סכום תגמולי הביטוח המתחייב לאותו נזק. בדרך זו מקבל הלווה (המבוטח) את תגמולי הביטוח ויכול לפעול להשבת הרכוש למצבו התקין. לאחר פרעון ההלוואה במלואה, נשארת הפוליסה בבעלות המבוטח ללא הגבלת השיעבוד.

באילו פוליסות מקובל לכלול סעיף שיעבוד?
א. בפוליסה לביטוח דירה במקרה של קבלת משכנתא לקנייתה.
ב. בפוליסה לביטוח רכב במקרה של קבלת הלוואה לרכישת הרכב.
ג. בפוליסה לביטוח עסק במקרה שנתקבלה הלוואה לרכישת ציוד ומכונות המיועדים לפיתוחו.

 

 

 

 

במידה וברצונכם לשאול שאלות נוספות בנושא או לקבל הבהרות, תוכלו לפנות למוקד המידע בטלפון

מס': 1-700-50-70-11

או

שלחו ב-SMS את המילה: ביטוח רכוש למספר: 6030

עיצוב: וריטק